Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela
 • Tondela 4 x 2 Oriental | Liga 2
  13.ª Jornada da Liga 2 | 2/11/2014 | Estádio João Cardoso, Tondela